Välkommen till Förskolan Sentio!

Förskolan Sentio är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola, som grundar sig på ett humanistiskt synsätt med respekt och tillit till barnens egna möjligheter och lust att lära. Vi huserar i en fristående förskolebyggnad, som har en rymlig gård med inslag av lekredskap och natur med många möjligheter till lek och spel och pedagogisk verksamhet. Vi välkomnar alla barn i åldersgruppen 1–6 år.

Vi ger barnen trygghet genom god omsorg och erbjuder olika aktiviteter för att utmana, stimulera och väcka barnens intresse och fantasi för att skapa utveckling och lärandeprocesser både individuellt och i grupp.

Förskolan Sentio har under många år varit en populär Förskola i Gribbylund, Täby kommun. Förskolan övertogs våren 2019 av Amadeus Förskola AB www.amadeus-forskola.se och då påbörjades arbetet med att applicera Amadeus Förskolas unika pedagogiska idé och arbetsätt.

Vårt arbetssätt utgår från fyra profiler – Bild & Form, Natur & Samhälle, Sång & Musik samt Dans & Rörelse. Vår inspiration kommer från Reggio Emilia, som grundades av den italienske förskolepedagogen Loris Malaguzzi. Grundtanken är att barn vill upptäcka. Loris Malaguzzi och Reggio Emilia-filosofin står för en djup insikt i att barnen måste få vara agenter för sitt eget lärande, men att pedagogerna på förskolan ska följa dem tätt i fotspåren för att vara till hands för vägledning och hjälpa till när det behövs.

Öppettider: 07.00 – 17:00

Förskolan är öppen alla vardagar samt dag före röd dag.